Zastępca Kierownika Działu Mechaniczno-Energetycznego

Opis stanowiska:   

 • Zarządzanie działem utrzymania ruchu w zakładzie produkcyjnym
 • Zapewnienie ciągłości utrzymania ruchu maszyn (głównie obrabiarek CNC), urządzeń produkcyjnych i instalacji
 • Nadzór nad procesami przeglądów, napraw, remontów i konserwacji linii i urządzeń produkcyjnych
 • Nadzór nad stanem technicznym infrastruktury budowlanej, energetycznej, zasilania w media
 • Zapewnienie właściwego stanu zapasów części zamiennych
 • Współpraca z podwykonawcami oraz serwisami zewnętrznymi
 • Prowadzenie wymaganej dokumentacji technicznej

 

Wymagania:

 • Wyższe wykształcenie techniczne
 • Umiejętność planowania i ustalania priorytetów
 • Znajomość języka angielskiego
 • Kreatywność i samodzielność działania
 • Odpowiedzialność

 

Oferujemy:

 • Pracę w czołowej firmie w branży
 • Atrakcyjne warunki pracy
 • Stabilne zatrudnienie
 • Możliwość rozwoju zawodowego
Formularz
Przeglądaj »
Przeglądaj »

Do przesłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."