Technik utrzymania ruchu maszyn CNC

Opis stanowiska:   

•    Usuwanie usterek i przywracanie funkcjonalności maszyn i urządzeń,
•    Udział w analizowaniu przyczyn awarii i podejmowaniu działań zapobiegawczych,
•    Przeglądy, prace konserwacyjne i remonty urządzeń,
•    Współpraca z serwisami zewnętrznymi i podwykonawcami,
•    Udział w uruchamianiu nowych linii produkcyjnych i maszyn,
•    Udział w działaniach usprawniających standardy bezpieczeństwa i jakości,
•    Sporządzanie raportów dotyczących usterek i przeprowadzonych przeglądów,
•    Wdrażanie działań korygujących i zapobiegawczych zmierzających do eliminacji awarii maszyn i linii produkcyjnych,

 

Wymagania:

•    Wykształcenie średnie techniczne o specjalności: mechanik, automatyk, elektronik, elektromechanik, mechatronik, elektryk lub pokrewne,
•    Praktyczna wiedza z zakresu budowy maszyn, umiejętności rozwiązywania problemów technicznych,
•    Dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, samodzielność w wykonywaniu zadań,
•    Zdolność analitycznego myślenia,
•    Dobra organizacja pracy własnej,
•    Samodzielność i inicjatywa w działaniu,
•    Umiejętność pracy w zespole.

 

Mile widziane:

•   Doświadczenie w obsłudze maszyn i urządzeń,
•   Umiejętność diagnozowania przyczyn awarii,
•   Umiejętność czytania i rozumienia dokumentacji technicznej, czytania schematów elektrycznych,
•   Uprawnienia SEP E do 1 kV Grupa I, II.

 

Oferujemy:

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• Wynagrodzenie zasadnicze wraz z atrakcyjnym systemem premiowym,
• Dostęp do nowoczesnych technologii,
• Możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego.

Formularz
Przeglądaj »
Przeglądaj »

Do przesłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."