PODĄŻAJĄC
ZA POSTĘPEM

TWORZYMY
TECHNOLOGIĘ

ZAAWANSOWANYCH
I FUNKCJONALNYCH

NARZĘDZI DO
OBRÓBKI DREWNA

Kierownik Działu Mechaniczno - Energetycznego

Opis stanowiska:   
 • zarządzanie działem utrzymania ruchu w zakładzie produkcyjnym,
 • zapewnienie ciągłości utrzymania ruchu maszyn, urządzeń produkcyjnych i instalacji,
 • nadzór nad procesami przeglądów, napraw, remontów i konserwacji linii i urządzeń produkcyjnych,
 • nadzór nad stanem technicznym infrastruktury budowlanej, energetycznej, zasilania w media,
 • zapewnienie właściwego stanu zapasów części zamiennych,
 • współpraca z podwykonawcami oraz serwisami zewnetrznymi,
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji technicznej.
 
Wymagania: 
 • wyższe wykształcenie techniczne, w kierunku: elektronik, automatyk, mechanik,
 • umiejętność planowania i ustalania priorytetów,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • kreatywność i samodzielność działania,
 • odpowiedzialność.
 
 Oferujemy:
 • pracę w czołowej firmie w branży,
 • atrakcyjne warunki pracy,
 • stabilne zatrudnienie,
 • możliwość rozwoju zawodowego.